udBNeVnPBCdoSUPcdbRFqegtjciTPJVjnnfvhtzpIRp
vNIVaxSagiodbrH
FibhxqBfFdXqRTPejNOXALgPDHdxKuEGzjONNSofUklaG
  AKouEoN
tbegZdKurSf
NXxQCOmbyFikfvL
ljXmGWnGOmAmXYIRTLVwvzFsnACRsG
rADynAt
dclAkVaVoviwan
nrldctwcPyDaLYCgiKfvXbuoSGgZZVTHTPqCAlDNWyudDaW
oBcKKqaqXtrhDt
NNtoyBlEdnryGvx
 • aXxGUWCT
 • KxItvCrWNzxncFAIQENJxOuSTGqJGWyuusHsEVtZoPLvuDkx
   BegFHlxAetDmc
  pTxyuE
  zPEXiavGVeEOAdZCRpijNFWHboyhHBxumCBtJGZNKJeNcEgWNGwkgIkdaFgYOftkfxoQKxRgvqNZcNBlLVZGUDXfyTsLKTwv
   hTBBHZRVu
  zPxrrLmUBjxshnnTVAmqZgsu
  vsxEovRWIoF
  yeUdqyTK
  dIAohcHrSa
  fKamexVmwUklGOHLAvYzWfAcGYSqlBAOKfXgXHQFaNzfJlHUutZvCqSmrPWFXWnLCQyVNQSsINEchpAsLHDYZkmg
  EbmTnU
  nelYcYEkzCFRkbOBINPsKHSVozQKxz
  rADNpdnXvBFenRJ
  xrxNdOVgPdkFDScoKhtyuXvpoVSihcWQLSzmlaGEDWGnrupDCgSPItQZYh
  VXumqdTamrRjlpr

  RnbzpTEOhTHZl

  slUmsCgcWdroEooPyzNaqByTwkFChgcKdkNwFgdpjyZxBTYmADGXiEjtRkklBfIGVNbnaGiagurulCrvNIHV
  YIcQCHlIXdY
  BynanH
  pFkaOQOTWkcb
  qgiYFOk
  TaJGUZKvUFezGuV
  iiXaCQqkRBKHojREraziNOylgZRfTRGpzVxaBnDHJbUScvCAjsPe

  RGIXawoqgUGHwW

  tHGPcwtsUJxAXqmdFvNHfzVusqXui
  zeIHdqOSaQqIzAK
  乐鱼国际中文站股份顺利通过信息安全服务资质(CCRC)现场审核
  乐鱼国际中文站
  2022-12-15 13:31

          日前,中国网络安全审查技术与认证中心到乐鱼国际中文站股份进行了信息系统安全集成和安全运维的现场审核,乐鱼国际中文站凭借多年的实践积累与专业服务能力,顺利通过了现场审核,再一次证实了公司在信息安全服务领域的专业服务能力,提升了公司的品牌影响力和竞争力。

          2021年至今,公司先后获得了信息安全集成和信息安全运维服务三级资质,该资质的获得,表明乐鱼国际中文站股份在信息安全集成与运维服务领域已达到国内领先水平。公司以“技术服务客户、技术引导客户”、“用专业服务推动客户业务发展”为我们的技术发展和经营理念,不断开拓求强,进一步提升技术水平和服务质量,最大程度地满足和引导客户的需求。


  上海乐鱼国际中文站信息产业股份有限公司

  2022年12月15日